Đường bay quốc tế

http://gsotravel.vn/cache/img/201405/27d8e6f58d1bda2ee0e980151ee39ba1.700x255.resize.jpg

Đường bay quốc tế

Tuyến

Tần suất

Hãng hàng không

Khoảng cách

Thời gian bay

Dặm

Km

Từ Hà Nội tới:

 

Băng Cốc

Hàng ngày

AirAsia

 

 

 1h50'

Hàng ngày

Vietnam Airlines

606

975

1h50'

1 chuyến/ tuần

Vietjet Air

 

 

1h50'

Bắc Kinh

Hàng ngày

China Southern Airlines

 

 

 2h30'

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.461

2.351

3h25'

Busan

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1714

2.758

3h40'

Côn Minh

Hàng ngày

Vietnam Airlines

338

544

  1h20'

Đài Bắc

11 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

1.025

1.650

  2h30'

Frankfurt

4 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

5.427

8.734

12h35'

Fukuoka

2 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

1.733

2.789

 3h45'

Kuala Lumpur

Hàng ngày

AirAsia

 

 

 2h20'

6 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

1.190

1.904

 2h20'

Luang Phrabăng

Hàng ngày

Vietnam Airlines

254

409

 00h55'

Quảng Châu

Hàng ngày

China Southern Airlines

 

 

 2h20'

18 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

495

797

2h25'

Hồng Kông

Hàng ngày

Hongkong Airlines

 

 

 2h00'

Hàng ngày

Vietnam Airlines

524

843

1h50'

Matxcơva

2 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.184

6.733

10h20'

Melbourne

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.866

7.831

 10h15'

Nagoya

4 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.104

3.386

 4h15'

Osaka

Hàng ngày

Vietnam Airlines

2.018

3.248

 4h10'

Paris

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

5.700

9.173

13h05'

Phnôm Pênh

Hàng ngày

Vietnam Airlines

833

1.341

2h10'

Seoul

18 chuyến/ tuần

Korean Airlines

 

 

6h05'

18 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

1.684

2.710

3h50'

Siêm Riệp

30 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

544

875

1h45'

Singapore

Hàng ngày

Singapore Airlines

 

 

 3h25'

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.366

2.198

3h10'

Sydney

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.955

7.974

10h50'

Tokyo

2 chuyến/ tuần

Japan Airlines

 

 

4h50'

Hàng ngày

Vietnam Airlines

2.297

3.697

4h35'

Thượng Hải

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.197

1.926

2h50'

Viên Chăn

14 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

302

486

1h05'

Yangon

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

698

1.123

2h05'

Warsaw

3 chuyến/ tuần

Polish Airlines

 

 

10h30'

Từ Tp. Hồ Chí Minh tới:

 

 

 

 

 

Băng Cốc

14 chuyến/ tuần

Thai Airways

 

 

 

10 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

453

729

1h30'

Bắc Kinh

 5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.113

3.401

4h55'

Busan

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.197

3.536

4h40'

Cao Hùng

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.220

1.963

2h45'

Frankfurt

3 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

6.001

9.658

12h50'

Fukuoka

2 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.178

3.505

4h30'

Hồng Kông

20 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

929

1.495

2h35'

Kuala Lumpur

Hàng ngày

Malaysia Airlines

 

 

 2h00'

12 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

645

1,038

  1h50'

Manila

7 chuyến/ tuần

Philippine Airlines

 

 

 2h50'

3 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

1.002

1.613

2h40'

Melbourne

5 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.166

6.705

8h25'

Matxcơva

3 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.788

7.706

10h45'

Nagoya

3 chuyến/ tuần

 Vietnam Airlines

2.521

4.057

5h05'

Osaka

4 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.440

3.927

4h45'

Paris

3 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

6.275

10.099

12h55'

Phnôm Pênh

21 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

133

182

0h45'

Quảng Châu

12 chuyến/ tuần

China Southern Airlines

 

 

2h40'

21 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

959

1.543

2h30'

Seoul

14 chuyến/ tuần

Korean Airlines

 

 

 4h50'

11 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.223

3.578

4h45'

Siêm Riệp

33 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

263

423

1h20'

Singapore

12 chuyến/ tuần

Singapore Airlines

 

 

2h00 ‘

13 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

679

1.093

1h50'

Sydney

4 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

4.255

6.848

8h45'

Đài Bắc

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.379

2.219

3h10'

Thượng Hải

Hàng ngày

Vietnam Airlines

1.700

2.736

3h50'

Tokyo

18 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

2.706

4.355

5h25'

Viên Chăn

Hàng ngày

Vietnam Airlines

 

 

 2h30’

Yangon

2 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

821

1.321

2h20'

Từ Đà Nẵng tới:

 

Seoul

3 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

 

 

4h30'

Siêm Riệp

1 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

 

 

2h25'

 Từ Nha Trang tới:

 

Matxcơva

2 chuyến/ tuần

Vietnam Airlines

 

 

10h30'


Hỗ trợ

0904658889
http://gsotravel.vn/cache/img/201504/1f511f120bcaaf12d0a11b571ab6ec19.130x600.resize.jpg


http://gsotravel.vn/cache/img/201504/5680055fcbceed06d5c425e9c7d15e29.130x600.resize.jpg