ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM *Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM * Tên gọi tắt: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (ĐSVN) * Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM RAILWAYS, viết tắt: VNR Địa chỉ: 118 Đường Lê Duẩn, Hà Nội Tel: 84.4.39425972 Fax: 84.4.39422866 Email: dsvn@vr.com.vn Website: http://www.vr.com.vn

Thời gian một số chuyến tàu từ Hà Nội đi một số khu du lịch

Hỗ trợ

0904658889
http://gsotravel.vn/cache/img/201504/1f511f120bcaaf12d0a11b571ab6ec19.130x600.resize.jpg


http://gsotravel.vn/cache/img/201504/5680055fcbceed06d5c425e9c7d15e29.130x600.resize.jpg